Nieuws

'Aan mij mag je alles vragen'
Dit jaar zet het Vlaams Patiëntenplatform op 18 april, de Europese dag van de Rechten van de Patiënt, het recht op geïnformeerde toestemming in de kijker. Voordat de patiënt toestemming kan geven voor een behandeling heeft hij of zij het recht om tijdig en vooraf informatie te krijgen over:

  • het doel, de aard, de graad van urgentie, de duur, de frequentie, de relevante tegenaanwijzingen ...

Activiteiten

Praatcafés voor kankerpatiënten en hun naasten

Kankerpatiënten en hun naasten zijn welkom op de "Praatcafés" en "Koffiemomenten", een organisatie van Kom op tegen Kanker in samenwerking met verschillende zorgorganisaties, waaronder het AZ Sint-Lucas.

Tijdens de Praatcafés wordt er telkens informatie gedeeld rond een thema waar ...